Navodila

Navodila avtorjem

Splošna navodila avtorjem prispevkov

Uredništvo Planinskega vestnika želi narediti revijo čimbolj uporabno in zanimivo za širok krog bralcev. K sodelovanju so vabljeni vsi dobri poznavalci gora in pisci. Tu so preprosta navodila, kako napisati članek, da ga bomo zlahka uvrstili v revijo. Vzemite jih kot temeljni okvir, inovativnost je seveda dobrodošla.

Oblika. Naslov naj ne bo predolg (nekaj besed) in naj bralca privablja k branju. Podnaslov (ki ga lahko tiskamo tudi kot nadnaslov) naj bo en stavek, ki še podkrepi sporočilnost naslova. Dobro je (ni pa vedno nujno), da naslov ali podnaslov vključujeta ključne besede članka, kar bo v prihodnosti olajšalo računalniško iskanje po bazi podatkov. Recimo: če pišete o doživetju na Jalovcu, skušajte besedo Jalovec uporabiti tudi v naslovu ali podnaslovu. Prosimo vas, da pri daljših besedilih vstavljate mednaslove. Prvi odstavek naj bo brez naslova. Krajša besedila, ki so lahko objavljena na eni strani, ne potrebujejo mednaslovov.

Dolžina besedila. V Planinskem vestniku želimo omejiti dolžino enega članka na največ tri do štiri strani revije, ob tem pa naj bi bil tudi bogato opremljen s slikami. Zato prosimo, da nam pošiljate članke med 1500 in največ 3000 besedami (8.000 do 13.000 znakov s presledki).

Vsebina. Pišite razumljivo in zanimivo! Skušajte podati čim več zanimivih dejstev. Če opisujete osebna doživetja, naj bodo ta res izjemna. Na primer: večine bralcev gotovo ne bo pritegnila zgodba o tem, da ste se povzpeli na Triglav po običajni poti, še posebej, če na poti niste doživeli česa res posebnega (bodisi da gre za dogodek, čustveno stanje, naravni pojav ipd). Marsikoga pa bo zanimalo, če ste osvojili manj pomemben vrh na drugem koncu sveta, kamor Slovenci redko zaidemo, ali pa ste odkrili neznan skrit kotiček naših gora.

Tehnične zahteve. Najraje sprejmemo besedila napisana v urejevalniku besedila Word, pisava Times New Roman, velikost črk 12 pt. Pošljete nam jih lahko na disketi, zgoščenki ali pa, še bolje, na elektronski naslov pv@pzs.si. Izogibajte se vsakršnega oblikovanja besedila (krepki, poševni in podčrtani tisk, zamaknjeni odstavki, senčenje, oštevilčevanje, ne uporabljajte velikih tiskanih črk, ipd). Med besedilo ne vključujte slik, temveč jih pošljite posebej. Ena datoteka naj ne bo večja od 100 kB. Rokopisov, disket, zgoščenk in papirnatih fotografij ne vračamo. Fotomaterial vam vrnemo po objavi ali pa skupaj z obvestilom, da članek ni primeren za objavo.

Vaši podatki. Vsakemu prispevku pripnite tudi svoje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon, izpostavo davčnega urada, davčno številko, številko osebnega bančnega računa. Zaradi zahtev iz Zakona o varovanju osebnih podatkov vas prosimo tudi za naslednjo izjavo: "Dovoljujem, da uredništvo Planinskega vestnika vodi zgornje podatke v svoji podatkovni bazi za potrebe bodoče komunikacije in sodelovanja z menoj."

Uredniška politika. Uredništvo si pridržuje pravico sprejeti v objavo ali zavrniti poslano gradivo v skladu s svojo uredniško politiko. Pridržujemo si tudi pravico spreminjanja, brisanja in/ali dodajanja naslova, podnaslova, mednaslovov in podnapisov ter krajšanja člankov. Kadar gre pri naštetem za večje spremembe, se bomo skušali posvetovati z avtorjem, vendar je končna odločitev naša. Objavljeno gradivo honorira Planinska zveza Slovenije v skladu z veljavnim cenikom.

Navodila avtorjem fotografij

Uredništvo lahko za objavo slik v PV uporabi diapozitive, kvalitetne skene diapozitivov (sicer jih najraje skeniramo v naši tiskarni) in visokoresolucijske digitalne slike. Če nam boste poslali diapozitive, jih bomo pregledali, poskenirali in vam jih nato vrnili (ne pozabite pripisati svojega naslova). Navadne slike iz negativov za tisk oz. objavo niso primerne. Žal tudi negativov ne moremo uporabiti, saj nimamo na razpolago fotografa. Prosimo, da nam ne pošiljate nizkoresolucijskih slik, ker imamo v času priprave revije premalo časa za dopisovanje in naprošanje za slike boljše kakovosti. Tudi po e-pošti slik raje ne pošiljajte. Če ne gre drugače, vam lahko sporočimo gesla za ftp protokol, kjer je pošiljanje enostavnejše.

Nekaj tednov pred izidom posamezne številke pošljemo fotografom, ki so se javili na naš razpis, seznam fotografij, ki jih potrebujemo za naslednjo številko. Ne glede na mesečni seznam nam vedno pride prav tudi nekaj slik »kar tako«, zato vas vabimo, da nam pošljete svoj izbor najboljših slik - najbolje na CD-ju ali DVD-ju .

Tehnične zahteve. Skeni morajo imeti resolucijo najmanj 300 dpi (naslovnica 400 dpi), velikost slike pa je odvisna od velikosti objave:

  • dvostranska: širina 34 cm, višina 24 cm,
  • celostranska: širina 17 cm, višina 24 cm in manjše.

Vnaprej običajno ne vemo, kako velika bo slika, zato je najbolje, če so skeni/slike čim boljši/večji. Slika 300 dpi, vendar velikosti 15x10 cm, bo npr. za celostransko premajhna.

Označevanje poslanega fotomateriala. V ime slike na kratko zapišite (brez šumnikov!), kaj je na sliki in ime avtorja, npr. begunjscica janez novak (lahko seveda uporabite tudi podčrtaje in drugo, kar dovoljuje operacijski sistem Windows). Še bolje pa je, da podpise k fotografijam pošljete kar v posebni datoteki. 

Cenik objavljenih fotografij. Objavljene fotografije honorira Planinska zveza Slovenije v skladu z veljavnim cenikom.

Naslov za pošiljanje fotografij:
Vladimir Habjan, Klavčičeva 3, 1241 Kamnik ali PZS, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana - s pripisom za PV.

Dodatna navodila piscem v posamezne rubrike

Alpinizem

Splošna navodila za pripravo besedila si lahko preberete pri navodilih avtorjem. Za pripravo fotografskega materiala si preberite navodila fotografom. V želji, da bi bili vaši prispevki čim bolj kakovostni, sveži in zanimivi, dodajamo še nekaj dobronamernih navodil:

  • članki o odpravah naj ne bodo suhoparna kronološka poročila; večina zvestih bralcev PV že ve, da se vsaka odprava začne na letališču, nadaljuje z urejanjem formalnosti, pristopnim maršem v bazni tabor in tako dalje. Skušajte najti zanimivejši pristop, opišite kak zanimiv dogodek ob poti, podajte uporabne podatke, osebna razmišljanja v povezavi s kakšnim dogodkom, predvsem pa se osredotočite na uspehe odprave in - bodite kratki (največ 10.000 znakov s presledki)! Na koncu besedila navedite trajanje, člane in uspehe odprave (npr. ime nove smeri s popolnimi podatki o težavnosti, višini, času plezanja). Zaželeni sta tudi slika in shema novih smeri, ki ste jih preplezali.
  • predstavitve zanimivih plezalnih področij naj temeljijo predvsem na uporabnosti takega članka za bralce, ki se bodo morda želeli podati na opisano področje; osebni doživljaji so seveda lahko vpleteni v besedilo, vendar naj ne prevladujejo. Na koncu članka naj bodo v posebnem sklopu podane naslednje informacije: vodniška literatura (tiskana in/ali na spletu), transport, prenočevanje, vizumi, cene, morebitne druge zanimive informacije. 

Opisi gorskih območij

K sodelovanju vabimo vse dobre poznavalce naših gora, ki imajo veselje in smisel za pisanje. Ker pa želimo vzdrževati kakovost objavljenih člankov, smo pripravili kratka navodila, kako si zamišljamo tako pisanje. Vaši predlogi za izboljšave pa so seveda dobrodošli. Prispevek bo objavljen na 3-5 straneh, zato ne smete napisati preveč! Tri tipkane strani ali 8000 znakov s presledki so zgornja meja.

Osrednje besedilo naj bo zanimivo za branje. Uvod je lahko krajši opis kakega doživetja med turo na tem območju, kake zgodovinske ali naravne posebnosti ali pa kar zemljepisni opis. Zaželeno je, da glavno besedilo vključuje opis glavne predlagane ture, hkrati pa opiše še kaj je zanimivega v bližnji okolici.

Fotografije so bistveni del objave. Praviloma bomo objavili eno celostransko in dve do tri manjši. Če dobrih fotografij nimate, nam prosimo namignite, kaj bi bilo primerno prikazati in kdo bi utegnil imeti dobre fotografije. Zahteve za fotomaterial najdete pri navodilih za avtorje fotografij.

Krajše zanimivosti ali posebnosti bomo objavili v posebnem okvirju, da bodo grafično poudarjene. Tukaj lahko opišete recimo krajšo anekdoto, kako zgodovinsko ali naravno posebnost, zgodbo, pretečo nevarnost na turi ipd.

Tehnični detajli oz. koristni napotki morajo biti nabiti z informacijo: kako do izhodišča (če je v tujini tudi, kako do tja iz Slovenije), o kočah (telefoni, obratovalni čas), kratek seznam ostalih zanimivih poti (npr. če pišemo o Hanzovi na Prisojnik, telegrafsko omenimo še: Kopiščarjeva pot skozi okno, zelo zahtevna zavarovana, 3-4 ure, Pot po zahodnem grebenu, zahtevna, 2.30-3 ure), lokalne posebnosti (voda ni pitna, muhe so tečne, kač ni ipd.), skratka vse, kar utegne obiskovalca zanimati.

Zemljevid ali skico bo naredil naš kartograf. Od vas potrebujemo predlogo, najbolje v merilu 1 : 50.000 ali 1 : 25.000 in na posebni kopiji vrisane pomembne podrobnosti, ki naj jih kartograf poudari. Preden bo šel zemljevid v objavo, vas bomo seveda prosili za pregled in odobritev. Spodaj je vzorec zemljevida.

Zemljevid

Rubrika Z nami na pot

Honorarji objav v Planinskem vestniku

Objavljeno gradivo honorira Planinska zveza Slovenije v skladu z veljavnim cenikom.

Višine honorajev za objave v PV

Socialna omrežja

Arhiv planinskega vestnika