Plezanje nad fjordi v bližini Reykjavika
Rožle Bregar

Marec 2018

Tema meseca je posvečena 125-letnici Planinske zveze Slovenije, ki jo je naša planinska organizacija praznovala 27. februarja v svojih novih prostorih. Planinsko organizacijo je od leta 1893 vodilo trinajst predsednikov, s sedanjim predsednikom Bojanom Rotovnikom pa smo naredili tudi daljši pogovor, saj se njegova dva mandata vodenja Planinske zveze zaključujeta.
Berete lahko o mogočnežu nad Ziljsko dolino, Dobraču, gori dveh kultur in jezikov, ki jo je zaznamoval podor leta 1348. Obiskali smo Islandijo, ledeno deželo skrajnega severa, ki je priljubljena med lednimi plezalci. Pišemo o vodeni streli na Uršlji gori, o spominih na plezanje nove smeri, Tone Škarja pa razmišlja o Elbrusu in Mont Blancu, kateremu v bran agrumentira, zakaj je Bela gora najvišji vrh Evrope.
Pogovarjali smo se z Andrejo Jagodic, alpinistko, gorsko reševalko in navdušeno turno kolesarko, ki pravi, da sanje niso dovolj, so pa veliko.
V rubriki Z nami na pot vas z Andrejem Mašero vabimo v Sekstenske Dolomite na čudovite ture: okrog Treh Cin, na Monte Paterno, na pot Aldo Bonacossa po gorski skupini Cadini in na vrh Lastron dei Scarperi.
Podajamo se v skriti in osamljeni svet makedonskih gora ter na Kolovrat, seznanjamo pa vas tudi o novem poimenovanju Spodnjih Bohinjskih gora oz. Peči.
Pišemo o podelitvi priznanj najuspešnejšim alpinistom, športnim plezalcem, turnim smučarjem in lednim plezalcem v letu 2017 ter o konferenci o planinskem gospodarstvu in številu članov v PZS, ki se je tudi lani povečalo.
Sledijo stalne rubrike: geo izlet, vreme, narava, vzgoja, planinčkov kotiček, film, razmišljanje, novice iz tujine in vertikale, športnoplezalne novice, literatura, planinska organizacija, Triglavski narodni park, v spomin.

Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika!
Poiščite ga v svojem kiosku, naročniki pa kar doma v svojih nabiralnikih.
Srečno in varen korak na vseh vaših poteh!

Socialna omrežja

Arhiv planinskega vestnika

V prihodnjih številkah

TEMA MESECA: o delu markacistov, nacionalni parki, koče na rapalskem ozemlju, o Pavlu Šeguli

INTERVJU: Mojca Koligar, Maja Šuštar, Aleš Bjelčevič

Z NAMI NA POT: Pomurje

SPLETNA NAROČILNICA ZA
PLANINSKI VESTNIK

Naročilo Planinskega vestnika

Uvodnik

Pogled naprej ob časovnem mejniku

Delovanje Planinske zveze Slovenije je raznoliko in bogato. Pokriva široko paleto aktivnosti od vrhunskega športa v štirih panogah do planinskega gospodarstva, prostovoljnega vodništva, turnega kolesarjenja, založništva, preventive, dela z mladimi in varstva narave. Ko sem se pred sedmimi leti poklicno pridružil vodstvu PZS, si nisem predstavljal, kako razvejana organizacija je to in kaj me čaka, kljub temu da sem več kot dvajset let deloval v planinskem društvu in nekaterih organih PZS.
V času, ko v naši planinski organizaciji vodim strokovno službo, se mi je potrdilo spoznanje, da so za uspešno delovanje kolektiva potrebni požrtvovalni in predani sodelavci. Pri njihovi izbiri sem iskal takšne, ki poznajo planinstvo in so v njem tudi aktivni. Imel sem srečno roko, tako da imamo kakovostno strokovno službo, ki je dobra podpora pri izvajanju dejavnosti. To se kaže tudi pri uspešnem kandidiranju na različnih razpisih, poleg že uveljavljenih še na razpisih Life, skupaj s partnerji iz Španije, Italije in Romunije pri projektu Sustainhuts, razpisu Erazmus +, projektu Climbing for everybody s partnerji iz Češke, Italije, Hrvaške, Madžarske in Slovaške, na razpisu Interreg Slovenija-Avstrija, v projektu Alpe Adria regija doživetij, uspešni pa smo bili še na razpisu Eko sklada. Veliko smo naredili na področju delovanja Planinske založbe, saj smo določili model, s katerim že pred izdajo ocenimo tržni potencial edicije in stroške, tako da izdajamo le take, ki pokrijejo vsaj stroške izdaje. Odprli smo nova prodajna mesta, zato kljub trendu upadanja tiskanih edicij ohranjamo raven prodaje. To se kaže v zmanjšanju zalog, ki so bile konec leta 2010 v višini 410.955 evrov, konec lanskega leta pa le še 100.281,59 evra.
Poostrili smo nadzor nad finančnim poslovanjem organov PZS, tako da sedaj vsi poslujejo pozitivno ali koristijo presežek sredstev iz preteklih obdobij. Do lani so se pridobljena javna sredstva več let zapored zmanjševala. Da smo ohranjali obseg programa dela, smo morali zagotavljati več lastnih sredstev, kar nam je uspelo z uvajanjem novih marketinških produktov in s pridobivanjem sponzorjev. Začeli smo na področju športnega plezanja, nadaljevali bomo tudi drugod, predvsem pa namenili več aktivnosti trženju.
Gotovo je bilo največ narejenega na področju informatizacije PZS. Vzpostavitev planinskega informacijskega sistema Naveza je bil zalogaj, ki smo ga zmogli z dobrim sodelovanjem s planinskimi društvi. Že nekaj let imamo člane vnesene v centralni register članstva, kar nam je omogočilo nadgradnjo sistema zavarovanj, poleg tega nam Naveza omogoča še veliko nadgradenj in nove funkcionalnosti.
Pridobitev, ki je trenutno v ospredju, so novi poslovni prostori PZS v velikosti 365 kvadratnih metrov, ki so dostopni z obvoznice in imajo devetnajst lastniških parkirnih prostorov. So primerno urejeni in imajo veliko sejno sobo, ki jo lahko tudi pregradimo. Omogočala nam bo izvedbo sej UO PZS, izvedbo večine zborov komisij, programov usposabljanj in ostalih dogodkov. S tem smo izpolnili zahteve, ki smo jih postavili na začetku nakupnega postopka. Preureditev in prilagoditev prostorov našim potrebam smo izvedli v dveh mesecih, vso koordinacijo med različnimi izvajalci smo opravili sami. Pomembno je tudi, da smo investicijo financirali s kupnino, ki smo jo dobili za stare prostore.
Seveda nam ob stalnem izzivu nadgrajevanja aktivnosti, ki smo jih uspeli realizirati, ostaja še nekaj področij, s katerimi se bo moralo spopasti novo vodstvo PZS. Treba se bo še intenzivnejše vključevati v zakonodajne postopke, da se bo glas PZS slišal in v večji meri upošteval ter s tem ščitil prostovoljno delovanje društvenih delavcev in jim zagotovil primerno mesto v družbi. V zadnjem obdobju smo vse prevečkrat priča primerom, ko sprejeta zakonodaja kljub poslanim pripombam in predlogom ovira društva pri izvajanju aktivnosti in jim nalaga birokratska bremena, velikokrat strožja, kot jih od oblasti zahtevajo zakonodaja in direktive EU. Kljub vloženim naporom ostaja odprtih še nekaj izvedbenih nalog, ki izhajajo iz sprejetega Zakona o planinskih poteh, predvsem bo potrebno zagotoviti celovito sistemsko financiranje njihovega vzdrževanja. Enako s planinskimi kočami, ker planinska društva, upravljavci koč, potrebujejo ustrezne razpise za ekološko in energetsko sanacijo ter obnovo. Slovenija se predstavlja kot zelena in zdrava destinacija za vrhunska doživetja s 5*, ki temeljijo na trajnostnem turizmu. Planinske poti in koče so osnova, zato verjamem, da bomo v to prepričali tudi odločevalce na tem področju in društvom zagotovili primerljive pogoje s tujino.
Odprto ostaja zagotavljanje potrebne infrastrukture za športno plezanje. Z uvrstitvijo te panoge na OI v Tokio leta 2020 (težavnostno, balvansko in hitrostno plezanje) smo se soočili z dejstvom, da v Sloveniji nimamo ustrezne plezalne stene za hitrostno plezanje.
Prihodnost nas pričakuje z novimi izzivi, morda še z večjo intenzivnostjo, kot je bilo to v prvih 125 letih obstoja, gotovo pa bodo izzivi drugačni. Verjamem, da bomo našli dovolj energije in volje za spopadanje z njimi in njihovo reševanje. To nam bo omogočilo nadaljnji razvoj in uspešno delovanje planinske organizacije še vrsto let.

Matej Planko

Vsebina

125 LET PZS 4
Zgodba trinajstih predsednikov. Dušan Škodič
Stopnja razvitosti planinstva je visoka. Zdenka Mihelič, Vladimir Habjan
INTERVJU 18
Andreja Jagodic. Marta Krejan Čokl
MOGOČNEŽ NAD ZILJSKO DOLINO 22
Gora s podorom in spomini dveh narodov. Simon Trießnig
ISLANDIJA 25
Ledena dežela. Mojca Rejc
ZGODOVINA 28
Vodena strela na Uršlji gori. Kristijan Jezernik
KOLUMNA 32
Mont Blancu v bran. Tone Škarja
Z NAMI NA POT 34
Lepotci Bledih gora.  Andrej Mašera
MAKEDONSKE GORE 43
Zahodna makedonska magistrala. Lidija Kmet
NEKDANJA MEJA 46
Od Solarjev do Kuka. Olga Kolenc
DOŽIVETJE 49
Iz spominov polomljenega rimača. Mire Steinbuch
KRAJEVNI LEKSIKON 52
Novo ime za Spodnje Bohinjske gore. Andrej Stritar
PLANINSKA ORGANIZACIJA 54
Podelitev priznanj najuspešnejšim. Po sporočilu za javnost povzela Irena Mušič Habjan
PLANINSKO GOSPODARSTVO 56
Rezervacijskega sistemav kočah še ne bo. Zdenka Mihelič
V SPOMIN 58
Miss Elizabeth Hawley. Tone Škarja
GEO IZLET 60
Razkriti geološki zakladi plazu Stože. Matija Križnar
VREME 62
Hoja skozi oblak. Veronika Hladnik
MINIATURA 63
Pot.  Peter Soklič
RAZMIŠLJANJE 64
Podiranje (lastnih) meja. Anja Intihar
PLANINSKE POTI  65
Ta pot nam je veliko podarila. Ruža Tekavec
PLANINČKOV KOTIČEK 66
Pot škratka Kovačka. Mira Hladnik
NARAVA 67
Mala zimska presenečenja. Ivan Premrl
PLANINSKA ORGANIZACIJA 68
Razmišljanje ob obletnici PZS. Danilo Škerbinek
FILM 69
Teden Festivala gorniškega filma. Po sporočilu za medije povzel Mire Steinbuch
NOVICE IZ VERTIKALE 70
NOVICE IZ TUJINE 71
ŠPORTNOPLEZALNE NOVICE 74
LITERATURA 74
PLANINSKA ORGANIZACIJA 77
TRIGLAVSKI NARODNI PARK 80
sreda, 21. marec 2018, ob 15. uri

Razkriti geološki zakladi plazu Stože

Naravni pojavi, kot so zemeljski in snežni plazovi, so gotovo nekaj najbolj uničujočega za človeka, hkrati pa razkrijejo marsikaj zanimivega. To velja tudi za plazišče Stože, ki je nastalo ob obilnem deževju sredi novembra leta 2000.
sreda, 21. marec 2018, ob 9.30 uri

7. srečanje vodstev slovenske in hrvaške planinske zveze na Krasnem

Prav krasno je bilo 16. in 17. marca 2018 na sedmem srečanju vodstev Planinske zveze Slovenije (PZS) in Hrvaške planinske zveze (HPS) na Krasnem na Velebitu, kjer so v planinskem okolju ter prijetnem prijateljskem in delovnem vzdušju zaznamovali tudi dobrega četrt stoletja slovensko-hrvaškega sodelovanja na ravni planinskih zvez.
četrtek, 1. marec 2018, ob 8.30 uri

Janez Pečar - Bobek - gorski vodnik klasične dobe alpinizma

Na Slovenskem smo dobili prve pooblaščene gorske vodnike proti koncu 19. stoletja. Gorski vodniki iz Zgornje Savske doline tedaj niso veljali za posebno sposobne plezalce, izjema je bil Kranjskogorčan Janez Pečar (1862–1949), po domače Bobek.